Het Akkerbos


In de Akkerstraat, een zijstraatje van Coupure Rechts, ligt een groenpool verscholen: het Akkerbos. Dit private bos is sinds de jaren '70 één van de weinige groene plekken in de binnenstad. Hoewel het ontoegankelijk is voor het publiek, genieten heel wat buurtbewoners van het zicht en de schaduw. 

Het bos wordt echter bedreigd...

Op 11 mei 2020 werd een openbaar onderzoek aangekondigd naar een omgevingsvergunning voor het verkavelen van het Akkerbos. De bedoeling zou zijn om op dit perceel woningen met private tuinen aan te leggen. Hiervoor moet het waardevolle bos - één van de laatste in het centrum van Gent - plaats maken. De meest waardevolle bomen zouden daarbij omgehakt worden. Gelukkig kan het bos rekenen op de steun van vele buren en natuurliefhebbers!

Update: op 17 september 2020 weigerde het college van Burgemeester en Schepenen de aanvraag (lees hier de volledige nota). Daarmee is het bos (voorlopig) gered. De eigenaars kunnen eventueel nog in beroep gaan bij de deputatie van de provincie. Wij blijven het dossier alleszins nauwgezet opvolgen.


Help ons om dit bos te beschermen en dien een bezwaarschrift in!

Akkerbos logo
Tekening door Geert Clarisse